Šrí Ujwal M. Bhole

Mistr tradičního tance Bharatnatyam Ujwal Bhole svoji mezinárodní taneční dráhu zahájil v roce 1992 turné po Severní Koreji, Číně a Singapuru pod záštitou Indické rady pro kulturní vztahy. Pravidelně vystupuje a učí v České Republice, Rakousku, Dánsku, Německu, Itálii, Švýcarsku, Slovinsku, Portugalsku a Polsku.

Pan Ujwal Bhole vyrůstal v tradičním prostředí, jako syn světově uznávaného odborníka na jógu Dr. Mukunda V. Bholeho, což silně ovlivnilo jeho osobní i profesionální růst. Jógu studoval nejprve pod vedením svého otce, poté v proslulém středisku Kaivaljadáma v Lonávle, kde dosáhl kvalifikace učitele jógy. Tanec se učil od útlého věku v rodné Púně, později pod vedením známých tanečních mistrů Padmašrí Kanaka Releho v Bombeji a Padmašrí A. K. Laxmana v Madrásu. Je autorem tanečních výukových programů pro sluchově postižené děti a speciálního programu zaměřeného na rozvoj osobnosti pro děti v dětských domovech, spolupracuje s řadou dalších škol. Kromě výuky tance je učitelem jógy a mistrem umění recitace v tanci natuvangam.

V r. 1993 založil p. Ujwal Bhole v Lonávle svoji vlastní taneční školu Nadabrahma Nrityala (= Zvuk tance a hudby je nejvyšší energií). Zde se studenti z Indie i zahraničí pravidelně věnují výuce jak tance bharatanatyam, tak i kataku, dalšího z indických klasických tanců. Kathak vyučuje jeho manželka a tanečnice kataku, paní Jyothi Bhole. Z obou tanců zde mohou obdržet titul B.C. (bakalář) v oboru tanec.

Ujwal Bhole patří k linii tanečníků a učitelů, kteří usilují o zachování tradiční podoby tance jako formy duchovního sebepoznání a vyjádření. Jeho unikátním vkladem je skloubení tance s prvky jógy. Tato jedinečná kombinace mu jako učiteli umožňuje, aby své žáky vedl k samotné podstatě jejich bytosti. Studentům dává možnost vydat se cestou objevování původního zdroje, z nichž tanec i jóga vycházejí.

V neděli 5. prosince 2010, Ujwal Bhole podlehl rakovině. Pražská skupina pokračuje pod vedením Michala Macha. Škola Nadabrahma Nrityalya pokračuje pod vedením jeho ženy, Jyothi Ujwal Bhole.